این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش تنیس روی میز یا پینگ پنگ برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

فروش آموزش کامل پینگ پنگ

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  9200 تومان!          شماره مجوز: ۱۵۵/۹۸۶۲۶۱

با استفاده از این مجموعه مطمئن باشید به جمع قهرمانان پینگ پنگ خواهید پیوست

------------------------------------------------------------------------------------------

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

آموزش قوانين تنيس روي ميز

پس از ضربهٔ سرويس كه مي‌بايست در نيمهٔ زمين فرد آغازگر بر زمين بخورد٫ در ضربه‌هاي بعدي توپ بايد فقط در نيمهٔ زمين طرف مقابل به زمين بخورد. دو نيمهٔ زمين با يك تور از هم جدا شده‌اند. اگر توپ در زمين حريف فرود نيايد يك امتياز به حريف اضافه مي‌شود و اگر توپ در زمين حريف فرود آيد و پس از آن حريف نتواند توپ را به زمين طرف مقابل بزند يك امتياز به فردي كه ضربه را زده افزودده مي‌شود.

اگر در ضربه اول، توپ پس از اينكه به زمين خورد، به تور بخورد و سپس در زمين حريف اصابت كند نت حساب مي‌شود وفرديكه آغازگر است بايد دوباره ضربه را بزند و هيچ امتيازي براي كسي حساب نمي‌شود

شناسه‌ها و تعاريف
چكيده

    رالي عبارت است از مدت زماني كه توپ در جريان بازي در گردش است.
    توپ از اخرين لحظه‌اي كه به صورت ثابت در كف دست آزاد بازيكن قرار دارد، پيش از پرتاب براي زدن سرويس، رالي يك لت يا يك امتياز محسوب مي‌شود.
    يك لت عبارت است از يك رالي كه نتيجهٔ آن در شمارش بازي منظور نمي‌شود.
    يك امتياز عبارت است از يك رالي كه نتيجه آن در شمارش بازي منظور مي‌شود.
    دست بازي دستي است كه راكت را مي‌گيرد.
    دست آزاد دستي است كه راكت را نمي‌گيرد.
    يك بازيكن زماني به توپ ضربه وارد كرده‌است كه با راكتي كه در دست دارد و يا با قسمت زير مچ دست بازي به توپ ضربه بزند.
    يك بازيكن زماني در مقايل توپ انسداد ايجاد مي‌كند كه لباس وي يا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازي با توپي كه هنوز از خط انتهايي خود عبور نكرده و يا از زمان آخرين ضربه از سوي حريف با زمين بازي برخورد نداشته تماس حاصل كند.
    زننده سرويس بازيكني است كه اولين ضربه را در يك «رالي» به توپ وارد مي‌كند.
    گيرنده سرويس بازيكني است كه دومين ضربه را در يك «رالي» به توپ وارد مي‌كند.
    داور شخصي است كه براي كنترل مسابقه منصوب مي‌شود.
    كمك داور شخصي است كه در زمان تصميم گيري‌هاي ويژه به داور كمك مي‌كند.

هر آنچه بازيكن پوشيده با همراه خود داشته باشد به غير از توپ شامل همه لوازم و اشيايي است كه در هنگام اغاز رالي مورد استفاده وي بوده‌است.

زماني كه توپ از هر منطقه‌اي به جز از قسمت بين تور و پايه آن و يا از قسمت بين تور و سطح بازي عبور كند، در واقع آن توپ از روي مجموعه تور يا دور تا دور آن «عبور كرده» تلقي خواهد شد.

    خط پاياني خطي است كه به صورت فرضي در هر دو جهت امتداد داشته باشد.

شرح شناسه‌ها

    سرويس درست:

در آغاز يك سرويس، توپ بايد بدون حركت روي كف دست آزاد زننده سرويس در پشت خط پاياني و در بالاي سطح بازي قرار داشه باشد.

سپس زننده سرويس توپ را تقريبا با حالت عمودي و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد كرد به صوري كه توپ، پس از رها شدن از كف دست آزاد بازيكن حداقل ۱۶ سانتيمتر به سمت بالا بيايد و سپس قبل از ضربه خوردن، بدون تماس با چيزي پايين خواهد آمد.

در زماني كه توپ به سمت پايين در حال حركت است، زننده سرويس به آن ضربه وارد مي‌كند به نحوي كه توپ ابتدا با زمين خود و سپس بعد از عبور از روي مجموعه تور و يا از كنار آن، مستقيما با زمين حريف تماس حاصل كند. در بازي‌هاي دو نفره، توپ بايد به ترتيب به نيمه سمت راست زمين زننده سرويس و گيرنده سرويس برخورد كند.

از شروع سرويس تا وقتيكه به توپ ضربه وارد مي‌شود توپ بايد بالاتر از سطح بازي و پشت خط پاياني زننده سرويس قرار داشته باشد و نبايد توپ توسط قسمتي از بدن يا لباس زننده سرويس يا يار او از گيرنده سرويس پنهان گردد. ضمنا پس از انجام سرويس، دست آزاد زننده سرويس نبايد بين بدن او و تور قرار گيرد.

بازيكن مسئول است سرويس را بنحوي اجرا نمايد كه داور يا كمك او قادر به مشاهده رعايت مقررات اجراء سرويس صحيح از جانب او باشند.

درصورتيكه داور نسبت به صحيح بودن سرويس شك داشته باشد (براي اولين بار) تنها با دادن اخطار به زننده سرويس اكتفا مي‌كند (لت) اما امتياز به دريافت كننده سرويس داده نمي‌شود.

در صورت تكرار بندبالا (ترديد داور در ارتباط با صحيح بودن سرويس) خطا گرفته شده و براي دريافت كننده سرويس يك امتياز در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتيكه سرويس آشكارا غلط باشد، هيچ اخطاري داده نخواهد شد و به گيرنده سرويس يك امتياز تعلق خواهد گرفت.

استثنائا، در صورتيكه داور، پيش از مسابقه از ناتواني‌هاي جسمي يك بازيكن آگاهي داشته باشد مي‌تواند برخي از موارد عدم اجراي صحيح سرويس را ناديده بگيرد.

    برگشت صحيح:

به توپي كه سرويس شده يا برگشت داده شده به نحوي ضربه وارد خواهد شد كه يا مستقيما از بالا و يا از كنار مجموعه تور عبور كند و يا پس از اصابت به مجموعه تور به زمين حريف اصبت كند.

    ترتيب بازي:

در بازي‌هاي انفرادي، زننده سرويس ابتدا بايد يك سرويس صحيح را اجرا كند، سپس گيرنده سرويس، يك برگشت صحيح را اجرا كند و به همين ترتيب زننده سرويس و گيرنده سرويس هر يك به طور متناوب يك برگشت صحيح را انجام دهند. در بازي‌هاي دو نفره، ابتدا زننده سرويس، بايد يك سرويس صحيح را اجرا كند، سپس گيرنده سرويس، يك برگشت صحيح انجام داده، بعد از آن همبازي زننده سرويس، يك برگشت درست انجام مي‌دهد و پس از آن هر بازيكن به نوبه خود به طور متوالي برگشت صحيح را انجام خواهد داد.

    لت:

يك رالي در موارد زير يك «لت» محسوب مي‌شود: در صورتيكه توپ در سرويس در حين عبور از محموطه تور، به آن برخورد كند، مشروط بر آنكه سرويس به درستي اجرا شده باشد و يا گيرنده توپ يا همبازي او در توپ انسداد ايجاد كند؛

درصورتيكه سرويس زماني اجرا شود كه گيرنده سرويس با همبازي او آمادگي لازم را نداشته و هيچگونه اقدامي در جهت وارد كردن ضربه به توپ انجام ندهند؛

در صورتيكه بنا به دلايلي كه خارج از كنترل بازيكن است،آموزش تنيس روي ميز سرويس غير صحيح يا برگشت غير صحيح و يا عملي مغاير با قوانين بازي صورت گرفته باشد؛

در صورتيكه بازي توسط داور يا كمك داور متوقف شود.

بازي را در موارد زير مي‌توان متوقف ساخت: به منظور تصحيح اشتباهي كه در سرويس، دريافت و يا زمين رخ داده‌است؛ بمنطور اعلام سيستم تسريع؛ بمنظور اخطار يا جريمه بازيكن؛ اگر عواملي باعث اختلال در شرايط بازي شود به نحوي كه در نتيجه رالي تاثير بگذارد.

    امتياز:

به غير از مواردي كه رالي، يك لت محسوب مي‌شود، در موارد زير بازيكن يك امتياز كسب مي‌كند:

        اگر حريف او نتواند يك سرويس صحيح اجرا كند.
        اگر حريف او نتواند يك برگشت صحيح اجرا كند.
        اگر پس از آنكه يك سرويس صحيح با يك برگشت صحيح را انجام داد، توپ پيش از آنكه توسط حريف زده شود به جايي غير از مجموعه تور اصابت كند.
        اگر توپ پس از آنكه توسط حريف زده شد، بدون اصابت با زمين او از خط انتهايي عبور كند.
        اگر حريف مانعي بر سر راه توپ ايجاد كند.
        اگر حريف دو مرتبه متوالي به توپ ضربه وارد كند.
        اگر حريف با طرفي از راكت كه سطح آن قانوني نباشد.
        اگر بازيكن مقابل و هر آنچه كه پوشيده يا حمل مي‌كند، سطح بازي را حركت دهد.
        اگر بازيكن مقابل و هر انچه كه پوشيده و يا حمل مي‌كند، به محموعه تور اصابت كند.
        اگر دست آزاد بازيكن به سطح بازي برخورد كند.
        اگر بازيكنان مقابل در مسابقات دو نفره خارج از نوبتي كه توسط اولين زننده توپ و اولين گيرنده توپ تعيين شده‌است به توپ ضربه وارد كنند.
        و مواردي كه در قسمت مربوطه به سيستم تسريع) به آنها اشاره خواهد شد.
    گيم:

بازي از پنج گيم ۱۱ امتيازي تشكيل مي‌شود. هر بازيكن يا زوجي كه زودتر به امتياز ۱۱ دست يابد، برنده گيم خواهد بود، مگر انكه دو بازيكن و يا هر دو زوج به امتياز مساوي ۱۰ دست يابند. در اين صورت برنده، بازيكن يا زوجي خواهد بود كه دو امتياز پي در پي بيشتر از حريف خود كسب كند.


برچسب‌ها: امتياز دهي در تنيس، نحوه امتياز دهي در تنيس روي ميز، قوانين تنيس روي ميز، قوانين تنيس روي ميز،


تاريخ : ۲ دى ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۷:۱۸ | نويسنده : تنيس روي ميز | نظرات (0)

مطالب مرتبط با موضوع
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :