این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش تنیس روی میز یا پینگ پنگ برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

فروش آموزش کامل پینگ پنگ

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  9200 تومان!          شماره مجوز: ۱۵۵/۹۸۶۲۶۱

با استفاده از این مجموعه مطمئن باشید به جمع قهرمانان پینگ پنگ خواهید پیوست

------------------------------------------------------------------------------------------

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

روش هايي براي حرفه اي شدن در تنيس روي ميز

درس شماره ۱

چگونه دقت را  در تنيس روي ميز بهبود بخشيم
همانند بسياري از تكنيك ها ومهارت هاي تنيس روي ميز، دقت نيز يك مهارت است كه بايد بهبود يابد و براي اينكاربايد از هوش خود استفاده كنيم اين خوب نيست كه پشت ميز رفته و اميدوار باشيد كه دربازي دقت و ثبات شما بهبود يابد شما نيازمند طرح و برنامه اي هستيد كه شرايطي رابراي اين وضعيت و بهبود آن فراهم سازيد.
بطور كلي دقت به ۲ چيز بستگي دارد:

*انتخاب ضربه اي درست در بازي، زاويه صحيح راكت و دادن مقدار پيچ و سرعت كه شما بايد با آن بتوانيد نسبت به ارتفاع و مكان فرود توپ اقدام كنيد.
*مهارت داشتن در تكنيك براي هر ضربه كه آن قدر بايد اين تكرار داشته باشد تا جائي كه اندكي متفاوت باشند. طوري نباشد كه ۵۰% خوب و ۵۰% بد باشد اين باعث بي ثباتي و عدم دقت مي شود.
چگونه مي توان بطور صحيح و هدفمند اين دوچيز رابهبود بخشيد.

راههاي متفاوتي براي اينكار وجود دارد:
۱٫ استفاده صحيح از تكنيك موردنياز براي مقابله با توپ حريف وتوجه داشتن به محدوديت ها.
۲٫ استفاده از يك تكنيك براي توپهاي دريافت شده وتكرارآن و اينكه بعد از آن تكنيك چه حركتي مي توان انجام داد و انتخاب صحيح ترين حركت لازم. سپس استفاده از تكنيك بعدي براي توپهايي كه در ادامه حركت اول به سمت شماخواهند آمد اين حركت مي تواند تصميمات بعدي شما را بسازد.
۳٫   تكنيك خود را در مقابل توپها و ضربات مختلف حريف محك بزنيم. مثلاً وقتي مي خواهيم لوپ بزنيم در مقابل پيچ زير كافي است زاويه راكت را كمي بازتر كنيم و مسير حركت را از پايين به بالا انتخاب نمائيم به گونه اي كه اگر ارتفاع بيشتري داشت در انتهاي ميز حريف فرود آيد و اگر در جلوي ميز حريف فرود آمد با ارتفاع پايين صورت گيرد.. سعي نكنيد سرعت چرخش يا مقدار پيچ را زيادكنيد در مقابل وقتي لوپ روي توپهاي تاپ اسپين مي زنيم سرعت چرخش و مقدار پيچ رويي را حفظ كنيم ولي زاويه راكت بايد بسته تر و مسير حركت بايد كوتاه باشد.

درس شماره ۲
چرا بازيهاي نزديك را در مسابقات بازنده مي شويم
                          

تابه حال تقريباً براي همه بازيكنان اتفاق افتاده كه مسابقاتي را كه پاياپاي با حريف خود تا مراحل پاياني پيش مي روند را بازنده مي شوند اين حقيقت تلخ را يكبار هم كه شده همه تجربه كرده اند مثلاً وقتي امتيازات ۹-۹ يا ۱۰-۱۰ است. آيا از خود متعجب نمي شويد كه چرا هميشه بايد بازيهاي پاياپاي را ببازيد.
ما چگونه بتوانيم مسابقات رامحكم تر شروع كنيم تا به چنين مشكلي گرفتار نشويم براي اينكار راههاي زير پيشنهادمي شود:
۱- استراتژي و تاكتيك اصلي را تغيير ندهيم. چندپوين آخر مسابقه زماني نيستند كه با آن طرح و نقشه اي براي بازي جديد ارائه دهيد.
بلكه در آن لحظات بهتر است جدي تر بازي را دنبال كنيد نه اينكه بازي را رها كنيد وحتي استثنايي وجود دارد كه در آن لحظات براي پيروز شدن در مسابقه اميدواري خود راافزايش دهيد.
۲-  هميشه يك چشم خود را متوجه حريف كنيد اين را بدانيد كه حريف ممكن است درهر حالتي تاكتيك و استراتژي خود را تغيير دهد پس بايد همانقدر كه خود را ارزيابي مي كنيد همين كار را براي حريف نيز انجام دهيد اين كار زماني اهميت ويژه اي پيدامي كند كه حريف تاكتيك خود را تغيير دهد در اين حالت اگر هوشيار نباشيد چند پوين آخر مي تواند تعجب شما را فراهم آورد كه واقعاً چه اتفاقي افتاده است.
۳- حريف خود را بشناسيد. او چگونه در آن لحظات خود را حفظ كرده و برخود مسلط است. او در زير فشار چگونه به بازي ادامه مي دهد ياچه موقع عصباني مي شود. به او خيره نشويد و مستقيم به او نگاه نكنيد. اينطوري ممكناست خشم شما را در برداشته باشد و بدتر بازي را از دست بدهيد. وقتي در مقابل يك بازيكن قوي پيروز مي شود خيلي خوشحالي نكنيد و خود را گم نكنيد خود را خونسرد جلوه دهيد و واقعيات دروني خود را بروز ندهيد. درون خود را آرام نمائيد. اگر حريف رابشناسيد واقعاً بهتر مي توانيد بازي كنيد حتي در بعضي موارد مي توانيد براي كنترل كردن و آرام نمودن حريف او را تشويق كنيد. براي او دست بزنيد لبخند يا حتي با كلام او را تشويق كنيد. اين در واقع به شما كمك مي كند كه او را به كنترل خود درآوريد.
۴- حريف ممكن است در لحظات بحراني كارهايي را كه مورد علاقه اش هستند را انجام دهد اگر شما آنها را بشناسيد عكس العمل شما پس از آن بسيار مهم ست و شما مي توانيد با حالات رواني بر او مسلط شويد ولي اگر از علايق او مطلع نباشيد و روي او شناختي نداشته باشيد ممكن است كاري بكنيد كه به ضرر خودتان باشد.
۵- خودتان را بشناسيد. شناخت بازي خود بسيار مهم است مثلاً اگر نسبت به سرويس قوي و كشنده اي كه ارائه ميدهيد خيلي ضعيف عمل ميكند مجدداً آنرا استفاده نكنيد و براي پوين هاي حساس آنرا نگهداريد.
۶- مي توان با واقعيت كنار آمد. در حاليكه ممكن است هميشه تصور كنيد كه مسابقات نزديك و برابر را ازدست مي دهيد ولي ممكن است آن حقيقت نداشته باشد ممكن است اين گونه باختن ها، باعث فراموش شدن پيروزيهاي شما نيز باشد ولي شما پيروزيهاي خوبي را نيز كه بدست آورده ايد را نبايد فراموش كنيد. سعي كنيد نتايج ۶ ماه گذشته خود را يادداشت كنيد و حقيقت كار را دريابيد بياد داشته باشيد كيفيت تلاشي كه در مقابله با كسانيكه از شما بهتر بوده و شما آنها را شكست داده ايد چقدر بوده است.
۷- براي هر امتيازي كه بدست مي آوريد لازم  نيست خوشحالي كرده و برتري خود را به حريف نشان دهيد. زحمتي كه براي امتيازات بدست آمده مي كشيد متفاوت است لذا براي امتيازي خوشحالي خود را بروز دهيد كه ارزشش را داشته باشد.
۸-  تماشاچيان براي تمام  امتيازات بازيكن مورد علاقه خود،او را تشويق نمي كنند حتي اتفاق مي افتد كه بازيكن حريف را بخاطر امتياز زيبائي كه مي گيرد تشويق مي كنند در چنين لحظاتي حتي خودحريف هم شما را تشويق خواهد كرد.

۶ روش براي درست بازي كردن در پينگ پنگ

 

درس شماره ۳
چرا به بازيكناني كه ضعيف تر از ما هستند مي بازيم؟

 
اين يكي از عمومي ترين سئوالاتي است كه بازيكنان تنيس روي ميز در سرتاسر جهان از خودمي پرسند و با آن مواجه هستند. واقعاً از خود مي پرسند كه چه اتفاقي افتاد كه بازي را از دست داده و باختيم. آنها نمي دانند كه از حريفشان بهتر و قوي تر هستن ولي متأسفانه به او مي بازند هرچند كه مدت زيادي از آن مسابقه گذشته باشد همانند كابوسي ذهن او را مشغول مي كند زماني كه شما از حريف از هرجهت بهتر هستيد ولي بهرحال تحت شرايط مختلف به او مي بازيد.وقتي شما را با او مقايسه مي كند نتيجه گيري مي كنند كه شما از هر جهت مناسب تر براي پيروزي بوده ايد و روي كاغذ حداقل بسيار روشن و مشخص است كه شما قوي تر هستيد ولي بازي را مي بازيد چرا؟ آيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه چرا به فلان بازيكن كه از نظر تكنيكي مهارت، تاكتيك وحتي آمادگي جسماني از او بهتر بوده ايد بازي را واگذار كرده ايد موارد زير ممكن است بشما كمك كند:
*دليل : اعتماد بنفس و اطمينان بيش از حد به خود    راه حل:  هيچ حريفي را ساده تصور نكنيد هميشه بهترين بازي        خود را با حريف به نمايش بگذاريد هر چنداو ضعيف باشد.
*  دليل : حريف ممكن است بهترين بازي خود را با ما انجام دهد و بهترين تاكتيك را عليه ما اجرا كند.راه حل:  در اين حالت مي توانيد در ححالت جدي و مصمم خود در بازي صرفنظر كرده و تا چند پوين را با بي تفاوتي ادامه دهيد اين كار باعث مي شود او را مقابل بازي با انگيزه خودش وادار به بي تفاوتي كرده و هيجان را از اوبگيريد و مي توانيد پس از آن به بازي برگشته و مجال برگت را به او ندهيد. در غير اينصورت بايد در طول مسابقه حواس خود را و تمركز خود را حفظ كرده و خود را بر حريف تحميل كنيد.
*  دليل : ممكن است حريف تصور كند كه با بهترين بازي خود قادر به شكست شما نيست لذار براي اينكه هيجان را از شما بگيردو در كل بازي را ببرد بازي را با دلسردي ادامه دهد و بازي اصلي خود را ارائه ندهد.اگر اين كار باعث شود كه شما نيز بازي را دست كم گرفته و همانند حريف بي تفاوت باشيد بازنده اصلي شما خواهيد بود.
يك مثال و حادثه جالب در فينال مسابقات سال ۱۹۹۷ قهرماني جهان اتفاق افتاد جايي كه سامسونف  با كنترل فوق العاده و با حملات تاپ اسپين استثنائي  به فينال آن مسابقات بهمراه والدنر رسيده بود. والدنر مي دانست بازي كردن در سطح سامسونف كه آماده ترين دوران تمام عمر خود را داشت بسيار مشكل است. لذا براي كنترل هيجان و شور به پيروزي سامسونف اين روش و تاكتيك را بكار برد لذا والدنر بازي اصلي و مصمم خود را رها كرده و به بازي نوع دوم روي آورد. آن وضعيت باعث شد تا حريف  نتواند بازي اصلي خود را اجرا كند و تا به خودآمد ديگر قادر نبود به حالت قبلي برگشته و براحتي بازي را به والدنر باخت و به اين پرسش رسيد كه چرا بازي را واگذار كردم .
        راه حل:  اگر حريف شما تغيير تاكتيك داده و از حالت جدي به حالت دوم تغيير روش و تغيير تاكتيك داد و شما با حالت تهاجمي و بازي محكم خود با او رقابت را ادامه نداده و مثل او بازي كرديد اين امكان وجود دارد كه شكست بخوريد لذا بايد با حالت تهاجمي بازي را ادامه دهيد. با اينكار حريف را وادار مي كنيد كه از بازي نوع دوم خود نيز اجتناب كرده و بازي نوع سوم را پيش بگيرد در اين حالت خود حريف ممكن است يكي پس از ديگري توپها را خراب كرده و در كل مسابقه راواگذار كند.
*دليل : شما ممكن است در بسياري ازقسمت ها و نقاط مختلف ميز از حريف بهتر باشيد و در يك ناحيه ضعف داشته باشيد و اوفقط از همان يك ضعف شما استفاده كند در حاليكه ممكن است ضعفهاي او براي شما آسان نباشد تا از قدرت خود از آنها بهره برداري كنيد.
*  راه حل:  اگر نتوانستيد حريف را از ضعفي كه از شما پيداكرده دور كنيد و تمركزش را بهم بزنيد و ذهن او را از ضعف بزرگي كه داريد دور نمايدبه بازي نوع دوم خود روي مي آوريد كه در اين حالت ضعف بزرگ خود را پرسش داده و ذهن او را دور كنيد. مثلاً شما يك بازيكن حمله اي هستيد اما ثبات و دقت لازم را روي توپها و سرويس هاي بلند نداريد و بسياري از آنها را از دست مي دهيد در اين حالت بهتر است سرويس بلند حريف را رد كنيد تا مجبور شويد حمله حريف را در ادامه كنترل و بلوك نمائيد و هر وقت موقعيت مناسب بدست آمد روي حمله حريف حمله كنيد تا جايي كه اگرتوپي مناسب حمله بود حمله كنيد.
*دليل : حريف شما ممكن است بازيكني قابل تغيير باشد و بازي او بالا و پايين مي شود كه اين به اعتماد به نفس او بستگي دارد. ممكن است او حركات و كارهاي پنهاني انجام دهد كه در شكست شما به او كمك كند.
    راه حل:  كمي فاصله بين رالي ها را بيشتر كنيم. تند تند سرويس زده نشود و دريافت صورت نگيرد. بين گيم ها در حداكثر زمان مجاز استفاده كنيم.هر ۶ پوئن از حوله  استفاده كنيم. از يك دقيقه زمان تايم اوت بطور كامل استفاده نماييم.
بااين كار حريف سرد شده و شما قادريد به بازي برگشته و او را وادار به جدي نگرفتن بازي كنيد.
*  دليل : حريف ممكن است قبل ازمسابقه خوب تمرين كرده باشد و عليه استيل و تاكتيك شما آماده باشد كه هر كاري راانجام دهد.
راه حل:  در اين حالت با انتخاب بازي نوع دوم بازي راشروع كنيد تا او را از تصميم خود منصرف و او را دلسرد كنيد. در آن حال اگر با بازي جدي خود شروع كننده بازي و مسابقه بوديد انگيزه او را چند برابر كرده و احتمال دارد شكست بخوريد.
* دليل : حريف ممكن است از راههاي قانوني و مهارت هاي صحيح عليه شما استفاده كند. بعضي بازيكنان تلاش مي كنند ذهن حريفشان را با امتيازات غيرمنصفانه و شانسي آشفته كنند. مثلاً در زمان سرويس زدن شما، آنها طفره مي روند و با چيزي خود را مشغول مي كند يا بند كفش خود را محكم مي كند حداقل ضرري كه متوجه شما مي شود كاهش انگيزه شماست و در ادامه باخت به حريف.
راه حل:  مواظب حريف باشيد. ببينيد قصد چه كاري را دارد.تاكتيك خود را تغيير دهيد مهم اينست كه شما اين راز را دريابيد در آن حالت مي توانيد تلاش او را ناديده گرفته و با تمام توان با او مبارزه كنيد و هركدام كه بهتر است را انجام دهيد.
*  دليل : چون شما معتقديد از حريف بهتريد ممكن است فشار زيادي به خود وارد كنيد. اين حالت ممكن است ترس از باخت رادر شما بوجود آورد تا اينكه شما را مشتاق به پيروزي كند. ممكن است هميشه به اين فكر كنيد و اين خيلي سخت است كه در چنين شرايطي بازي كنيد و در مورد توپهايي كه از دست خواهيد داد نگران خواهيد بود.
راه حل:  سعي كنيد ريلكس بوده و انعطاف لازم را داشته باشيد. شما قبلاً تمرينات سختي را انجام داده ايد پس نبايد نگران باشيد. مثبت بيانديشيد بازيهاي خوب خود را بياد آوريد بردهاي خوب خود را بياد آوريد. خود را دربازي بشدت تشويق كنيد و به خود روحيه بدهيد و نفس عميق بكشيد.

 درس شماره ۴
براي فراموش كردن باخت چه كاري انجام دهيم؟

مثلاً دو گيم اول و دوم رابا اختلاف زياد از حريف برده ايم ولي در گيم هاي سوم، چهارم و پنجم با نتايج ۹-۱۱و ۹-۱۱ و ۱۰-۱۲ مسابقه را از دست داده ايم. علت مي تواند چه باشد. آيا براي شمااتفاق افتاده است.
* غالباًوقتي مسابقه نزديك و حساسي داريم در پوين ها و آخر مسابقه مقداري محكم تر و عضلات سفت تر شده وحالت انعطاف از بازيكني گرفته مي شود كه بسيار نامطلوب است بايددر چنين مواقعي راهي پيدا كرد كه تا پايان مسابقه ريلكس باقي بمانيد كه در آن صورت ميتوان تصميمات صحيحي اتخاذ كنيد. بعضي مواقع يك دم و بازدم عميق به شما كمك ميكندروي بازي تمركز كرده و توپ را بخوبي نگاه كنيد آنرا با وسواس بنگريد تا حواستان به جاي ديگري معطوف نشود. حتي مي توانيد براي سر و سامان دادن به تمركز خود به نقاط دور و نزديكي براي چند ثانيه خيره شويد.
درس شماره ۵
چگونه بر ترس فايق آئيم؟

ترس اصولاً بدلايلي ايجاد مي شود مثلاً افرادي در حال تماشاي مسابقه شما باشند ترس ازباخت به حريف و نرسيدن به ديدار بعدي كه در اين حالت ابتدا تمركز شما از بين رفته و وارد حواشي مي شويد.
براي فايق آمدن بر ترس بايد بدانيد كه چه كاري مي خواهيد انجام دهيد و براي آن برنامه اي داشته باشيد. اگر بتوانيد فقط به تاكتيك خود و نيز به توپ نگاه كنيد اين كمك زيادي به شما خواهد كرد البته اين جزو ضروريات و اصول بازي است ولي در چنين شرايطي اين حالت بيشتر مي شود.
درس ۶
چگونه بر بازيكناني كه بهر دليل از آنها متنفريد پيروز شويد؟

 
درطول مسابقات ممكن است به بازيكني برخورد كنيد كه بهر دليل از بازي كردن با او تنفرداريد. قيافه او، اخلاق او، بازي او. تكنيك او و يا هر دليل ديگري. در اين حالت بازي با او در حد سرگرمي است نه مسابقه جدي. پيشنهاداتي براي مقابله با اينگونه بازيكنان بشرح ذيل ارائه مي شود.
*  داشتن يك برنامه و نقشه- بايد نقشه اي داشته باشيد كه بدانيد چگونه مي توانيد پيروز شويدو آماده تغيير هم باشيد كه اگر آن نقشه كارآيي لازم را نداشت آنرا تغيير دهيد. شمابازي حريف را تقليد نكنيد و آنرا انجام ندهيد چون آنرا نوع بازي مختص اوست لذا راه و روشي كه بتوانيد براي خود شانس بيشتري ايجاد كند را انجام دهيد.
* درطول مسابقه ببينيد طبق نقشه و طرح قبلي و از پيش تعيين شده عمل مي كنيد يا اينكه فراموش كرده ايد. چرا كه دنبال نكردن هدف براي شما دردسرساز خواهد شد.
*هوشيارباشيد- گرچه شما داراي برنامه اي براي بازي هستيد ولي با اين وجود بايد هوشيار باشيداگر در طول رالي كارهاي متفاوتي انجام دهيد كه بهتر از توقع شما كارآيي داشته باشدبايد آنرا بخاطر داشته باشيد تا مجدداً پس از چند پرين همان كار را تكرار كنيد بااينكار مي توانيد اين موفقيت را هم به برنامه خود اضافه كنيد و اگركاري نيزكارآيي نداشت را هم براي عدم تكرار مدنظر داشته باشيد.
*باتغييرات كوچكي شروع كنيد. گاهي اوقات لازم است اندكي كار خود را تغيير دهيد تاموفقيت بهتري را جستجو كنيد كل برنامه را لازم نيست تغيير دهيد.
*بدانيدچه موقع بايد تغيير روش و تاكتيك دهيد و به بازي نوع دوم خود رو آوريد يعني اينكه چه زماني از بازي اصلي خود استفاده كنيد و چه موقع از بازي نوع دوم خود. مثلاً درگيم آخر ۵ پوئن اول را از حريف عقب هستيد و جاي خود را نيز عوض كرده ايد يا مثلاًگيم اول بازي را باخته و در گيم دوم ۳ پوين اول را از دست داده ايد.
*پرخاشگري و لگدزدن يا نااميد نشدن و چسبيدن به بازي. اگر شانه به شانه بهمراه حريفتان داريد به انتهاي مسابقه نزديك مي شود ممكن است رو آوردن به بازي نوع دوم خود ريسك باشد لذا سعي كندي با بازي اصلي خود و با تمركز بيشتر ادامه دهيد.
*آماده بودن براي دردكشيدن- ممكن است بخاطر بازي كردن با چنين بازيكناني و از روي عصبانيت دندانهاي خود را محكم بهم بفشاريد و عصبي شويد. در آن حالت براي بدست آوردن پوين سخت تلاش كنيد. تلاش مضاعف شما موجب بر هم زدن تمركز حريف شده و نگراني را در اوافزايش مي دهد. با تلاش خود ، بي صبري، بي حوصلگي و نااميد را بر حريف خود ديكته كنيد و تا آخرين پرين بجنگيد.
*خونسردبودن- غالباً حريف مي خواهد بداند كه شما از بازي با او متنفريد در چنين شرايطي تشويق مي شود كه با شما بازي كند نبايد حريف از تنفر شما براي بازي كردن با خود پي ببرد. وانمود نكنيد كه دوست نداريد با او بازي كنيد بلكه تا آنجائيكه امكان دارداين حالت را در درون خود باقي نگه داريد.
*تمرين،تمرين و تمرين- بايد براي مقابله با چنين بازيكناني هم وقتي را صرف كرد كه باآمادگي قبلي به مقابله با آنها رفت. اين شرايط را قبل از مسابقات فراهم آوردن باعث مي شود شانس شما در مسابقه بيشتر شود.
*تسليم نشدن- حتي در بازي اگر شكافي براي ضربه زدن به او پيدا كرديد بايد استفاده كنيد.هم از بعد تكنيكي و هم از نقطه نظر رواني.آموزش تنيس روي ميز با انجام اين كار مي توانيد به بازي برگشته يا حتي در مسابقاتي كه در آينده با او خواهيد داشت از آن شكاف بهره برداري كنيد.
شايان ذكر است باتوجه به درخواستهاي مكرر شما دوستان عزيز  بخش آموزش با تحرك بيشتري دنبال خواهد شد.


برچسب‌ها: ،


تاريخ : ۳ دى ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۲:۳۹ | نويسنده : تنيس روي ميز | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :